Friday, April 11, 2008

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH


KANDUNGAN MUKA SURAT

ALUAN GURU BESAR 2
JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 3
RASIONAL 5
MATLAMAT PERANCANGAN 5
OBJEKTIF 6
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA 7
MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH 7
SEJARAH SEKOLAH 8
PENGASAS SEKOLAH 11
VISI DAN MISI SEKOLAH 12
COGAN KATA SEKOLAH 12
LENCANA SEKOLAH 13
BENDERA SEKOLAH 13
LATAR BELAKANG AKADEMIK SKSP 14
PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN STRATEGIK 14
PERANCANGAN STRATEGIK 5 TAHUN KEWANGAN 17
PERANCANGAN STRATEGIK 5 TAHUN SEKOLAH 19
ANALISA PENCAPAIAN UPSR 2001 – 2005 20
PENCAPAIAN UPSR 2001-2005 21
PENLUNJURAN KELAS TAHUN 2006 -2010 22
PENGUNJURAN UPSR TAHUN 2006 – 2010 33
PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN STRATEGIK
5 TAHUN (2006-2010)
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 35
BAHASA MELAYU PENULISAN 55
BAHASA INGGERIS 79
MATEMATIK 105
SAINS 125
PROGRAM PENINGKATAN UPSR 146ALUAN GURU BESAR

“PENDIDIKAN BERWAWASAN PENENTU PENCAPAIAN”

Impian seorang pendidik semestinya ingin memastikan anak didiknya mendapat bekalan ilmu dan kemahiran asas yang mencukupi sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Wawasan seorang ayah atau ibu apabila pertama kali menghantar anaknya ke sekolah adalah semoga anaknya menjadi seorang insan yang berilmu baik ilmu dunia mahupun akhirat dan institusi sekolah yang dijadikan wadah terbaik untuk anaknya mencapai maksud tersebut.
Justeru, Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Seberang Perak ini digarap begitu rupa agar dapat menjadi pemangkin dalam usaha usaha positif menentukan hala tuju wawasan pendidikan sekolah ini. Semoga perancangan ini dapat diikuti dengan sebaik mungkin demi merealisasikan hasrat kita untuk menjadikan Sekolah Kebangsaan Seberang Perak ini sebagai sebuah sekolah warisan yang berprestij tinggi. lnsya Allah.

Sekian, Selamat Maju Jaya.

“Pendidikan Cemerlang , SKSP Gemilang.”


PN.HJH NORMAH ISMAIL
GURU BESARJAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

PENGERUSI : GURU BESAR
PN.HJH NORMAH ISMAIL

NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN HEM
PUAN ANISYATI BINTI AHMAD

PENOLONG KANAN KK
CIK CHE BASHAH BINTI ABDUL RAHMAN

SETIAUSAHA : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
PUAN SUSILAWATI BINTI BAHARUM

AHLI JAWATANKUASA:

PANITIA BAHASA MELAYU
PUAN HAZAMI BINTI ABU BAKAR (PEMAHAMAN)
ENCIK AZMI BIN CHE DAN (PENULISAN)

PANITIA BAHASA INGGERIS
PUAN SUSILAWATI BINTI BAHARUM

PANITIA MATEMATIK
ENCIK GHAZALI BIN HASSAN

PANITIA SAINS
PUAN HAJJAH PUZIAH BINTI ABDULLAH


AJK PENULISAN
ENCIK ABDUL RASHID BIN MOHD KASSIM
ENCIK AZMI BIN CHE DAN
PUAN ANISYATI BINTI AHMAD
ENCIK AHMAD BIN ABDULLAH
PUAN JAMALIAH BINTI JAMIL
PUAN ALIZA BINTI HASSAN


CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAHPENGERUSI
GURU BESAR

SETIAUSAHA
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
PUAN SUSILAWATI BINTI BAHARUM


AHLI JAWATANKUASA INDUK

PANITIA BAHASA MELAYU
PUAN HAZAMI BINTI ABU BAKAR (PEMAHAMAN)
ENCIK AZMI BIN CHE DAN (PENULISAN)
PANITIA BAHASA INGGERIS
PUAN SUSILAWATI BINTI BAHARUM
PANITIA MATEMATIK
ENCIK GHAZALI BIN HASSAN
PANITIA SAINS
PUAN HAJJAH PUZIAH BINTI ABDULLAH


AJK PENULISAN
ENCIK ABDUL RASHID BIN MOHD KASSIM
ENCIK AZMI BIN CHE DAN
PUAN ANISYATI BINTI AHMAD
ENCIK AHMAD BIN ABDULLAH
PUAN JAMALIAH BINTI JAMIL
PUAN ALIZA BINTI HASSAN
RASIONAL


Penguasaan ilmu di kalangan pelajar sekolah ini belum mencapai tahap yang membanggakan. Pengukuran ini dibuat berdasarkan pencapaian dalam Ujian Pencapalan Sekolah Rendah (UPSR).
Suatu tindakan yang drastik amat perlu dilaksanakan. Perancangan Strategik (PS) mempunyal halatuju yang jelas serta mudah difahami oleh guru bagi membolehkan suatu keselarasan tindakan dan pelaksanaan di peringkat sekolah.


MATLAMAT PERANCANGAN

Matlamat Perancangan Strategik sekolah ini adalah untuk murid-murid mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik serta berupaya memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.


OBJEKTIF AM

Objektif Perancangan Strategik sekolah ini adalah untuk
menyediakan perancangan dan strategi bagi meningkatkan pencapaian akadernik dali segi kuantiti dan kualiti.

OBJEKTIF KHUSUS


Diharapkan hasil daripada Perancangan Strategik ini,
objektif berikut akan tercapai:
- Peningkatan pencapaian sekurang-kurangnya 5% setiap tahun dalam UPSR bermula dan tahun 2006 dengan pencapaian 72.65 % dan mencapai 92.65 % pada tahun 2010

- Semua murid yang menduduki UPSR pada tahun 2006 akan lulus sekurang-kurangnya pangkat “C” dalam salah satu mata pelajaran yang diambilnya.

- Mensifarkan pencapaian “ D” dan “E” dalam UPSR pada tahun 2010.


FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
Falsafah Pendidikan NegaraPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dan segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung-jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH
Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah

Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi munid secara menyeluruh, seimbang dan sepadu. Perkembangan mi meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.


SEJARAH SEKOLAH

Sekolah ini merupakan sekolah Melayu yang pertama bagi murid-murid perempuan di negeri Kedah Darul Aman. Penubuhannya adalah berikutan sekolah bercampur tidak Iangsung dibenarkan pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua.

Sekolah ini dibuka pada 23 November 1907 / 18 Syawal 1325 H oleh Tunku Yahya bin Tunku Zainol Abidin iaitu Penguasa Pelajaran Negeri Kedah yang pertama. Bangunan asal sekolah ini hanyalah sebuah rumah sewa yang terletak di Jalan Baharu, Alor Setar. Pada hari pertama pembukaannya, cuma 5 orang murid perempuan sahaja yang hadir. Gurunya ialah Che’ Aminah yang berasal dari Pulau Pinang. Pada mulanya sekolah ini dikenali sebagai Sekolah Perempuan Alor Setar.

Jadual waktu persekolahannya adalah seperti berikut:
7.00 pagi — 9.00 pagi Tulisan & Bacaan Jawi dan Kira-kira
9.00 pagi — 11.30 pagi Jahitan sulaman dan kait-mengait
1.00 tengahari — 4.00 petang Kelas membaca Al-Quran

Dalam masa sebulan yang pertama, murid-murid didapati kian bertambah sehingga berjumlah 30 orang dan jumlah tersebut berlarutan sehingga ke penghujung tahun 1915/1334 H. Dalam tahun 1911/1329 H, guru bertambah seorang lagi berkemungkinan bernama Che Jah kerana beliau sudah biasa membantu Che’ Aminah. Pihak sekolah juga mengupah seorang tukang kebun untuk menjaga kebersihan dan kecantikan kawasan sekolah.

Sebagai Penguasa Pelajaran, Tunku Yahya sangat mengambil berat tentang kemajuan sekolah ini. Bagaimanapun, beliau tidak berupaya menambahkan bilangan mund menjadi lebih daripada 30 orang. Ini disebabkan sikap penduduk ketika itu yang tidak gemar menghantar anak perempuan mereka ke sekolah. Ibu bapa pada masa itu lebih suka anak mereka membuat kerja-kerja di rumah sahaja.

Pada penghujung tahun 191 1/1 329 H, semasa En. J. McDonough menjadi Penguasa Pelajaran Kedah, sekolah ini telah dipindahkan ke Kampung Perak. Pemindahan ini disebabkan kerosakan bangunan yang sudah terlalu uzur dimakan anai-anai dan masalah murid-murid perempuan yang kerap diganggu oleh segelintir pemuda. Guru sekolah ini pada masa itu ialah Che’ Papa Bee bt. Abdul Rahim Khan.

Sekolah ini kemudiannya berpindah dan Kampung Perak ke Jalan Kanchut pada tahun 1914/1333H. Pada masa ini tukang kebun telah diberhentikan kerana sikapnya yang malas. Apabila Tuan Haji Abdul Hamid menjadi Pelawat Utara, beliau telah mencadangkan supaya sekolah ini dipindahkan ke tengah-tengah bandar. Beliau berpendapat bilangan murid akan bertambah kerana kedudukannya yang berdekatan dengan Titi Batu, Sungal Korok dan Seberang Perak.Jadi, dalam tahun 1915/1334H sekolah ini telah berpindah ke Lorong Thean Kee (di hadapan bangunan Pejabat Pos Besar yang lama). Di sini terdapat 4 orang kanak-kanak Gina mendaftar diri untuk belajar. Tidak lama kemudian, sekolah ini dipindahkan ke Lot Tanah (berhampiran Rumah Kelahiran Tun Dr. Mahathir Mohamad di Jalan Pegawai, Alor Setar), iaitu menggunakan rumah Che’ Papa Bee sendiri.

Semasa Encik E.A.G. Stuart menjadi Penguasa Pelajaran dalam tahun 1926/1344H, sekolah ini sekali lagi dipindahkan iaitu ke Seberang Perak, tempatnya yang kekal hingga ke hari ini . Seterusnya ia dikenali sebagai Sekolah Perempuan Seberang Perak.Sekolah Perempuan Seberang Perak ini juga disebut sebagal “Malay Girls School”. Di sini baharulah sekolah ini mempunyai bangunannya sendiri, iaitu sebuah bangunan batu satu tingkat berlantai papan. Keistimewaannya ialah tangga besar dan kukuh hingga ke saat ini .

Bahagian bawah bangunan sekolah diturap simen sebagai tempat murid-murid bermain. Sebuah rumah guru juga disediakan di belakang bangunan sekolah. Kawasan sekolah dipagari dengan dinding pelupuh (dibuat daripada buluh) supaya murid-murid perempuan terlindung dari pandangan ramai. Pagar dinding pelupuh ini digunakan hinggalah ke akhir tahun 1950-an. Sekolah ini pada mulanya hanya menyediakan pendidikan bagi murid Darjah 1 hingga Darjah 4.

Apabila bilangan murid bertambah ramai, bahagian bawah bangunan juga digunakan sebagal tempat belajar, walaupun tanpa dinding. Di sekitar tahun 1940-an, ramai murid terpaksa berpindah ke Sekolah Kebangsaan Sungai Korok Baru kerana sekolah tidak mampu menampung bilangan murid yang ramai.

Pada zaman sebelum merdeka, persekolahan di sekolah ini hanyalah setakat Darjah 5 sahaja. Selepas merdeka, barulah dilanjutkan hingga ke Darjah 6. Zaman gemilang sekolah ini ialah dalam tahun 1950-an, dengan kemasukan ramai anak pembesar negeri termasuk Tunku Sakinah adinda YM Sultan Kedah Darul Aman. Di masa itu juga telah didirikan sebuah bangunan yang dikenali sebagai ‘rumah urusan’ sebagai tempat bertuanpunya kegiatan masak-memasak dan mengurus rumah tangga bagi murid-murid perempuan di Alor Setar. Sekolah ini juga telah menjadi pusat kegiatan guru-guru Melayu, persatuan-persatuan dan sebagainya. Sebuah gelanggang badminton juga telah dibina untuk kegiatan sukan murid-munid dan guru-guru di Alor Setar.

Dalam tahun 1960-an, bangunan sekolah diubahsuai untuk menampung jumlah murid yang semakin bertambah. Bahagian bawah bangunan telah dipasang dinding dawai dan bidai digunakan untuk melindungi murid-murid daripada panas dan tempias hujan. Selain bilik darjah, pejabat, bilik Guru Besar dan bilik guru juga ditempatkan di bahagian bawah. Sebuah kantin kecil (tuckshop) juga didirikan untuk kemudahan munid-murid yang selama ini tidak mempunyai tempat makan yang tetap.Pada akhir tahun 1970-an, Jabatan Pendidikan telah meluluskan peruntukan membina dinding batu untuk pejabat dan bilik Guru Besar, memandangkan ianya terdedah kepada hujan dan keadaannya yang semakin uzur.Dalam tahun 1980-an, rumah urusan telah dijadikan perpustakaan pada tahun 1983, dua blok bangunan telah didirikan, mengandungi empat bilik darjah dan tandas guru dan murid. Tambahan bangunan ini membolehkan Tahun 1 hingga 4 dipindahkan ke bangunan baru. Tahun 5 dan 6 kekal di bangunan lama.Tahun 1987, semua dinding dawai di bahagian bawah telah digantikan dengan dinding batu. Beberapa ubahsuai dibuat untuk menempatkan bilik kelas pemulihan, bilik TV, bilik sembahyang dan bilik rehat guru.


Kantin lama telah dirobohkan pada 15hb Ogos 1992 dan bangunan kantun baru mulai didirikan pada 2Ohb Ogos 1992. Mulai 2Ohb April 1993, kantin baru mulai beroperasi sepenuhnya.Sehingga sekarang, sekolah ini mempunyai keluasan 160m x 50m, dengan 3 buah bangunan sekolah, sebuah kantin, sebuah bilik Sains dan sebuah makmal komputer.

PENGASAS SEKOLAH

Pengasas sekolah ini ialah Tunku Yahya bin Tunku Zainol Abidin, yang merupakan Penguasa Pelajaran yang pertama bagi negeri Kedah. Beliau yang dilantik memegang jawatan itu pada tahun 1906/1324 H, telah berusaha menubuhkan sekolah Melayu yang pertama bagi murid-murid perempuan di Alor Star, walaupun sambutan daripada ibu bapa pada masa itu sangat tidak memuaskan.Beliau sangat mengambil berat tentang perkembangan dan kemajuan sekolah ini dan berusaha untuk menambah bilangan murid sekolah ini sepanjang beliau menjadi Penguasa Pelajaran. (Setakat ini sejarah hidup beliau sukar dikesan)

VISI DAN MISI SEKOLAH
COGAN KATA SEKOLAH


“ BERUSAHA DAN BERDIKARI”

Setiap guru dan murid sekolah ini sewajarnya mengamalkan sikap sentiasa rajin berusaha, di samping berdikari dalam mencapai kejayaan bagi memajukan diri. Sesuatu yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah penglibatan murid secara aktif. Jadi, setiap murid yang rajin berusaha dan berdikari tentulah berpeluang mencapai kejayaan yang cemerlang.
Pendidikan di sekolah rendah adalah memberi perhatian kepada perkembangan menyeluruh. Oleh itu, dengan mengamalkan sikap berusaha dan berdikari di kalangan murid di sekolah ini, maka diharapkan setiap murid akan mengalami perkembangan yang seimbang dan segi intelek, rohani dan jasmani bagi memenuhi kehendak Wawasan 2020.

LENCANA SEKOLAH

UKURANLENCANASEBENAR : Tinggi : 4.5cm
Lebar : 4cm
Obor yang merah menyala melambangkan cita-cita tinggi murid-murid di sekolah ini. Bulan sabit yang melingkungi obor melambangkan tenaga pengajar di sekolah ini yang bertungkus lumus menaburkan ilmu kepada murid-murid supaya meraka berjaya. Buku pula melambangkan satu media yang terpenting untuk mencapai kejayaan.

BENDERA SEKOLAH

UKURAN BENDERA SEBENAR Panjang : 173cm
Lebar : 85cm
Bendera Sekolah Kebangsaan Seberang Perak (P) berlatar belakangkan warna biru dan putih. Warna biru dalam bendera ini melambangkan kerjasama yang erat di kalangan murid-murid yang saling bantu membantu di antara satu sama lain.
Warna putih pula melambangkan tenaga pengajar di sekolah ini yang bertungkus lumus menaburkan ilmu kepada murid-murid supaya mereka berjaya. Buku melambangkan satu media yang terpenting untuk mencapai kejayaan

LATAR BELAKANG AKADEMIK SKSP
Latar belakang Akademik SKSP

Setiap tahun pihak sekolah menyediakan perancangan kurikulum bertujuan untuk memastikan peningkatan prestasi akademik sekolah ini mencapai tahap kecemerlangan. Aktiviti kurikulum yang dirancang biasanya merangkumi aspek-aspek berikut:
1 . Pembentukan Jawatankuasa Kurikulum
2. Penyediaan pengajaran dan pembelajaran
3. Penyemakan kerja bertulis
4. Penilaian / Ujian dan analisis
5 Perjumpaan & Perbincangan dengan waris
6. Program perkembangan staf
7. Kelas tambahan terancang
8. Peranan Pusat Sumber Sekolah
9 . Penilaian fardu ‘ain (PAFA)
lO Program motivasi meningkatkan pencapaian akademik
11 . Aktiviti pengukuhan pelajaran semasa perhimpunan

PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN STRATEGI
Di antara strategi yang pernah dirancang dan dilaksanakan bagi tujuan khusus untuk meningkatkan prestasi UPSR, di samping mengurangkan peratus D dan E adalah seperti berikut:
1 Program Celik 3M, iaitu program pemulihan bagi murid Tahun 1,2 dan 3 yang
lemah dalam pelajaran di luar waktu belajar.

2.Program jangka pendek meningkatkan prestasi UPSR,
-program mentor-mantee dan I See You
-program galus
-kelas tambahan

3.Program persediaan Tahun 5 ke arah UPSR
-pendedahan soalan UPSR
-cara pemarkahan
-kelas tambahan


PERANCANGAN STRATEGIK LIMA TAHUN

PERANCANGAN STRATEGIK LIMA TAHUN
PENCAPAIAN UPSR
PERATUS PENCAPAIAN UPSR 2001 HINGGA 2005
TAHUN 2001 2002 2003 2004 2005
PERATUS 62.5 74.2 58.6 55.5 71.4
PERATUS PENCAPAIAN MATA PELAJARAN DALAM UPSR
DARI TAHUN 2001-2005

No comments: