Friday, April 11, 2008

RANCANGAN MENGAJAR 2008
MINGGU 2
KHAMIS 10.01. 2008
MINGGU 3 AHAD 13/01/2008

7:45 – 8:15 PERHIMPUNAN

8:15 – 9:15 Mathematic Year 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Addition with the Highest
Total of 1 000 000
Learning objectives : Perform operation involving
addition.
Learning Outcomes : Calculate addition operation on whole
numbers with the highest total of 1 000 000.
Learning Activities :
1. Pupils create story from given number sentences
involving mixed operation of division and multiplication.
2. Teachers guides pupils to solve problems following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 9-10
Reflection : Pupil can solve 8 questions from 10 question given correctly .

11:15-12:15 KEMAHIRAN HIDUP MINGGU KE 3
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
d. Penghasilan Projek
ARAS : 1
Menyediakan Alatan dan Bahan
Membina Projek
Membuat Kemasan
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :MINGGU KE 3
SELASA 15 JANUARI 2008
7:45-09:15 BAHASA MELAYU
Tema:Pendidikan
Tajuk: Cintailah Bahasa Kita
Penyerapan: Pengetahuan Moral
Nilai Murni : Bertanggungjawab
Objektif : Murid boleh membaca untuk memahami
Pelbagai bahan bacaan
Kemahiran :
1.49 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.31 – Membaca secara ekstensif.
3.28 – Menulis kesudahan sesuatu cerita
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian B
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :8:15 – 9:15 MATHEMATICS Year 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Addition with the Highest
Total of 1 000 000
Learning objectives : Perform operation involving
addition.
Learning Outcomes : Calculate addition operation on whole
numbers with the highest total of 1 000 000.
Learning Activities :
1. Pupils create story from given number sentences
involving operation of addition.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 9-10
Reflection : Pupil can solve 15 questions given correctly .

MINGGU KE 3
RABU 16 JANUARI 2008
09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: Pendidikan
Tajuk: Cintailah Bahasa Kita
Penyerapan: Pengetahuan Moral
Nilai Murni : Bertanggungjawab
Objektif : Murid boleh membaca untuk memahami
Pelbagai bahan bacaan
Kemahiran :
1.49 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.31 – Membaca secara ekstensif.
3.28 – Menulis kesudahan sesuatu cerita
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian B
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :11:15 – 12:15 MATHEMATICS Year 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Subtraction with
the Highest Total of 1 000 000
Learning objectives : Perform operation involving
subtraction.
Learning Outcomes : Calculate subtraction
operation on whole numbers with the
highest total of 1 000 000.
Learning Activities :
1. Pupils solve operation of subtraction.
Convert horizontal form to vertical form .
2. Teachers guides pupils to solve
problems following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 9-10
Reflection : Pupil can solve 10 questions given
correctly .

MINGGU KE 3
KHAMIS 17 JANUARI 2008
07:45-08:45 PENDIDIKAN JASMANI
Tajuk : Daya Tahan Kardiovaskular
Objektif :
Aras 1 : Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular
Dengan teknik yang betul dan selamat.

BahanBantu Pembelajaran :
Jam randik, Wisel dan Tali skip
Aktiviti Pembelajaran :
1. Melakukan aktiviti kecergasan daya
Tahan kardiovaskular.
2. Menerangkan dan melakukan sekurang-kurangnya
dua aktiviti yang dapat meningkatkan
dan mengekalkan daya tahan kardiovaskular.
3. Permainan kecil.
Refleksi :

09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: Pendidikan
Tajuk: Cintailah Bahasa Kita
Penyerapan: Pengetahuan Sains
Nilai Murni : Bertanggungjawab dan Berusaha
Objektif : Murid boleh membina ayat lengkap
Berdasarkan perkataan yang diberikan.
Kemahiran :
1.49 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.42 – Membaca untuk mendapatkan maklumat.
3.28 – Menulis ayat lengkap berdasarkan idea.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian B
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :

12:15-01:15 KEMAHIRAN HIDUP.
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
d. Penghasilan Projek
ARAS : 1
Menyediakan Alatan dan Bahan
Membina Projek
Membuat Kemasan
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :

ISNIN 21 JANUARI 2008
08:45-09:15 MATHEMATICS Year 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Subtraction with
the Highest Total of 1 000 000
Learning objectives : Perform operation involving
subtraction.
Learning Outcomes : Calculate subtraction
operation on whole numbers with the
highest total of 1 000 000.
Learning Activities :
1. Pupils solve operation of subtraction.
Convert horizontal form to vertical form .
2. Teachers guides pupils to solve
problems following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 11-13
Reflection : Pupil can solve 8 questions given
correctly .

09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: Perubatan
Tajuk: Bencana Penyakit
Penyerapan: Pengetahuan Kajian Tempatan
Nilai Murni : Menjaga Kesihatan Diri dan Kebersihan
Objektif : Murid boleh Menyatakan Pengajaran yang
Tersurat dan tersirat.
Kemahiran :
1.49 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.42 – Membaca untuk mendapatkan maklumat.
3.28 – Menulis ayat lengkap berdasarkan idea.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :

SELASA 22 JANUARI 2008
7:45-09:15 BAHASA MELAYU
Tema:Pendidikan
Tajuk: Cintailah Bahasa Kita
Penyerapan: Pengetahuan Moral
Nilai Murni : Bertanggungjawab
Objektif : Murid boleh membaca untuk memahami
Pelbagai bahan bacaan
Kemahiran :
1.49 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.31 – Membaca secara ekstensif.
3.28 – Menulis kesudahan sesuatu cerita
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian B
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :


8:15 – 9:15 MATHEMATICS Year 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Addition with the Highest
Total of 1 000 000
Learning objectives : Perform operation involving
addition.
Learning Outcomes : Calculate addition operation on whole
numbers with the highest total of 1 000 000.
Learning Activities :
1. Pupils create story from given number sentences
involving operation of addition.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 9-10
Reflection : Pupil can solve 15 questions given correctly .


RABU 23 JANUARI 2008
09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: Pendidikan
Tajuk: Cintailah Bahasa Kita
Penyerapan: Pengetahuan Moral
Nilai Murni : Bertanggungjawab
Objektif : Murid boleh membaca untuk memahami
Pelbagai bahan bacaan
Kemahiran :
1.49 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.31 – Membaca secara ekstensif.
3.28 – Menulis kesudahan sesuatu cerita
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian B
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :

11:15 – 12:15 MATHEMATICS Year 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Subtraction with
the Highest Total of 1 000 000
Learning objectives : Perform operation involving
subtraction.
Learning Outcomes : Calculate subtraction
operation on whole numbers with the
highest total of 1 000 000.
Learning Activities :
1. Pupils solve operation of subtraction.
Convert horizontal form to vertical form .
2. Teachers guides pupils to solve
problems following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 9-10
Reflection : Pupil can solve 10 questions given
correctly .

KHAMIS 24 JANUARI 2008
07:45-08:45 PENDIDIKAN JASMANI
Tajuk : Daya Tahan Kardiovaskular
Objektif :
Aras 1 : Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular
Dengan teknik yang betul dan selamat.

BahanBantu Pembelajaran :
Jam randik, Wisel dan Tali skip
Aktiviti Pembelajaran :
1. Melakukan aktiviti kecergasan daya
Tahan kardiovaskular.
2. Menerangkan dan melakukan sekurang-kurangnya
dua aktiviti yang dapat meningkatkan
dan mengekalkan daya tahan kardiovaskular.
3. Permainan kecil.
Refleksi :

09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: Pendidikan
Tajuk: Cintailah Bahasa Kita
Penyerapan: Pengetahuan Sains
Nilai Murni : Bertanggungjawab dan Berusaha
Objektif : Murid boleh membina ayat lengkap
Berdasarkan perkataan yang diberikan.
Kemahiran :
1.49 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.42 – Membaca untuk mendapatkan maklumat.
3.28 – Menulis ayat lengkap berdasarkan idea.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian B
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :

12:15-01:15 KEMAHIRAN HIDUP.
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
d. Penghasilan Projek
ARAS : 1
Menyediakan Alatan dan Bahan
Membina Projek
Membuat Kemasan
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :
MINGGU 5
AHAD 27 JANUARI 2008

7:45 – 8:15 PERHIMPUNAN

8:15 – 9:15 Mathematic Year 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Subtract successively
A bigger number less than 1 000 000
Learning objectives : Perform operation involving
subtraction.
Learning Outcomes : Calculate subtraction operation on whole
numbers with the highest total of 1 000 000.
Learning Activities :
1. Pupils create story from given number sentences
involving mixed operation of division and multiplication.
2. Teachers guides pupils to solve problems following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 9-10
Reflection : Pupil can solve 8 questions from 10 question given correctly .

11:15-12:15 KEMAHIRAN HIDUP MINGGU KE 3
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
d. Penghasilan Projek
ARAS : 1
Menyediakan Alatan dan Bahan
Membina Projek
Membuat Kemasan
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :

ISNIN 28 JANUARI 2008
08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Subtraction with
the Highest Total of 1 000 000
Learning objectives : Perform operation
involving subtraction.
Learning Outcomes : Calculate subtraction
operation on whole numbers with the
highest total of 1 000 000.
Learning Activities :
1. Pupils solve operation of subtraction.
Convert horizontal form to vertical form .
2. Teachers guides pupils to solve
problems following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 11-13
Reflection : Pupil can solve 8 questions given
correctly .

09:15-10:45 BAHASA MELAYU TAHUN 6
Tema: Perubatan
Tajuk: Bencana Penyakit
Penyerapan: Pengetahuan Kajian Tempatan
Nilai Murni : Menjaga Kesihatan Diri dan Kebersihan
Objektif : Murid boleh Menyatakan Pengajaran yang
Tersurat dan tersirat.
Kemahiran :
1.49 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.42 – Membaca untuk mendapatkan maklumat.
3.28 – Menulis ayat lengkap berdasarkan idea.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :
11.15 – 12.15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
d. Penghasilan Projek
ARAS : 1
Menyediakan Alatan dan Bahan
Membina Projek
Membuat Kemasan
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :
SELASA 29 JANUARI 2008 MINGGU KE 5
7:45-09:15 BAHASA MELAYU
Tema:Kebudayaan
Tajuk: Restoran Desaku
Penyerapan: Kajian Tempatan Pengetahuan Moral
Nilai Murni : Tatasusila
Objektif : Murid boleh membaca untuk memahami
Pelbagai bahan bacaan
Kemahiran :
1.27 – menjawab dengan memberi penerangan
2.23 – Mengenal watak dalam bahan dialog
3.40 – Menulis karangan dalam bentuk prosa
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :8:15 – 9:15 MATHEMATICS Year 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Multiply by 1 digit number
Total of 1 000 000
Learning objectives : Multiply by 1 digit number
Learning Outcomes : Multipy up to five digit numbers with
a) a one digit numbers
b) a two digit numbers
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
The product of the numbers.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 14
Reflection : Pupil can solve 15 questions given correctly .

RABU 30 JANUARI 2008 MINGGU KE 5
09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema:Kebudayaan
Tajuk: Restoran Desaku
Penyerapan: Kajian Tempatan Pengetahuan Moral
Nilai Murni : Tatasusila
Objektif : Murid boleh membaca untuk memahami
Pelbagai bahan bacaan
Kemahiran :
1.28 – Menjawab dengan memberi keputusan
Dan rumusan.
2.23 – Mengenal watak dalam bahan dialog
3.26 – Membina dan menulis pelbagai soalan
daripada bahan
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :


11:15 – 12:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Multiply by 1 digit number
Total of 1 000 000
Learning objectives : Multiply by 1 digit number
Learning Outcomes : Multipy up to five digit numbers with
a) 10 , 100 and 1000
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
The product of the numbers.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 15
Reflection : Pupil can solve 15 questions given correctly .

KHAMIS 31 JANUARI 2008 MINGGU KE 5
07:45-08:45 PENDIDIKAN JASMANI/KESIHATAN
PENDIDIKAN KESIHATAN
Tajuk : Gaya Hidup Sihat
Topik : Pemakanan
Label Kandungan ,pengawet dan pewarna
Tarikh sah digunakan
Tanda halal
PENDIDIKAN JASMANI:
Kemahiran : Olahraga /Balapan
Lari Berpagar
Aktiviti :
1. Larian
2. Langkah Pagar
Undang-undang dan Peraturan
3. Permainan kecil.
Refleksi : Murid gembira dengan aktiviti yang
dilakukan

09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: Pendidikan
Tajuk: Cintailah Bahasa Kita
Penyerapan: Pengetahuan Sains
Nilai Murni : Bertanggungjawab dan Berusaha
Objektif : Murid boleh membina ayat lengkap
Berdasarkan perkataan yang diberikan.
Kemahiran :
1.23 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.37 – Membaca untuk mendapatkan maklumat.
3.16– Menulis ayat lengkap berdasarkan idea.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian B
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :

12:15-01:15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
d. Penghasilan Projek
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
II. mengenal idea berdasarkan gambar
Atau objek.
ARAS : Mengenal pasti idea berdasarkan objek
Melakarkan objek berdasarkan bentuk
Membina objek berdasarkan lakaran.

Aktiviti Pembelajaran :
Mencantum bentuk asas bagi menghasilkan objek asas
Seperti bulatan ,cermin mata dan segiempat.
Releksi :
BBM :

AHAD 03 FEBUARI 2008 MINGGU KE 6

7:45 – 8:15 PERHIMPUNAN

8:15 – 9:15 Mathematic Year 5
11:15 – 12:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Solve multiplication problems
Learning objectives : Pupils will be able to Solve the problems involving multiplication
Learning Outcomes : Solve the problems involving multiplication.
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
the product of the numbers.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a. understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 17
Reflection : Pupil can solve 15 questions given correctly .

11:15-12:15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
Menguji kefungsian projek dan membuat
pembaikan.
ARAS : Mengenal pasti idea berdasarkan objek
Melakarkan objek berdasarkan bentuk
Membina objek berdasarkan lakaran.

Aktiviti Pembelajaran :
1. Sesi pembentangan projek
Menyatakan fungsi projek.
Releksi :
BBM :

ISNIN 04 FEBUARI 2008
08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – 1.5 Division with 1 000 000
1.5.1 Divide A Number Less Than
1 000 000 by A Two Digit Number
i. Divide Number Up To six Digit Number by A One Digit Number
ii.Divide Number Up To six Digit Number by 10, 100, 1000
Learning Activities :
1. Pupils solve operation of division.
Convert horizontal form to vertical form .
2. Teachers guides pupils to solve
problems following four steps.
a. understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 11-13
Reflection : Pupil can solve 8 questions given
correctly .

09:15-10:45 BAHASA MELAYU TAHUN 6
Tema: Puisi
Tajuk: Keringat Nelayan
Penyerapan: Pengetahuan Moral
Nilai Murni : Bertanggungjawab
Objektif : Murid boleh menyatakan pengajaran
yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.
Kemahiran :
1.47 Melafaz puisi dgn betul mengikut sebutan
Intonasi dan irama .
2.29 membuat rujukan untuk mendapatkan
Maklumat.
3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :

11.15 – 12.15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
ii. menterjemah idea kepada bentuk 3D
ARAS : 1
Memilih lakaran akhir projek eksperimental.
Merancang projek eksperimental
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :

SELASA 5 FEBUARI 2008 MINGGU
7:45-09:15 BAHASA MELAYU
Tema: Puisi
Tajuk: Keringat Nelayan
Penyerapan: Pengetahuan Moral
Nilai Murni : Bertanggungjawab
Objektif : Murid boleh menyatakan pengajaran
yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.
Kemahiran :
1.48 Memberi makna perkataan dan rangkaikata
Sukar berdasarkan bahan yang diperdengarkan.
2.29 membuat rujukan untuk mendapatkan
Maklumat.
3.42 Menulis karangan laporan.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :


8:15 – 9:15 MATHEMATICS Year 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – TOPIC : WHOLE NUMBERS – 1.5 Division with 1 000 000
1.5.1 Divide A Number Less Than 1 000 000 by A Two Digit Number
iii. Divide Number Up To six Digit Number by A Two Digit Number
iv. Solve Problems Involving Division
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
the quotient of the numbers.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 18
Reflection : Pupil can solve 15 questions given correctly .

RABU 06 FEBUARI 2008
09:15-10:45
11:15 – 12:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – TOPIC : WHOLE NUMBERS – 1.5 Division with 1 000 000
1.5.1 Divide A Number Less Than 1 000 000
by A Two Digit Number
iii. Divide Number Up To six Digit Number by A Two Digit Number
iv. Solve Problems Involving Division
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
the quotient of the numbers.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 18
Reflection : Pupil can solve 15 questions given correctly .

ISNIN 11 FEBUARI 2008 MINGGU KE 7
08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – 1.5 Division with 1 000 000
1.6.1 Perform Mixed Operations Involving Multiplication and Division
i. Calculate Mixed Operation on Whole Numbers Involving Multiplication and Division
ii. Solve Problems Involving Mixed Operations of Division and Multiplication
Learning Activities :
1. Pupils solve operation of multiplication division.
Convert horizontal form to vertical form .
2. Teachers guides pupils to solve
problems following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 26
Reflection : Pupil can solve 8 questions given
correctly .

09:15-10:45 BAHASA MELAYU TAHUN 6
Tema: Puisi
Tajuk: Keringat Nelayan
Penyerapan: Pengetahuan Moral
Nilai Murni : Bertanggungjawab
Objektif : Murid boleh menyatakan pengajaran
yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.
Kemahiran :
1.48 Memberi makna perkataan dan rangkaikata
Sukar berdasarkan bahan yang diperdengarkan.
2.29 membuat rujukan untuk mendapatkan
Maklumat.
3.42 Menulis karangan laporan.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :

11.15 – 12.15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN: KREATIVITI DAN REKACIPTA
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
e) Pendokumentasian
ARAS : 1
Menyatakan keperluan pendokumentasian dalam
Dalam buku idea.
Aktiviti Pembelajaran :
1. Murid menggunakan buku idea bagi menyaimpan maklumat.
2. Perbincangan Kumpulan
3. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :

SELASA 12 FEBUARI 2008 MINGGU KE 7
7:45-09:15 BAHASA MELAYU
Tema:CERITA RAKYAT
Tajuk: TIGA SEKAWAN
Penyerapan: Pengetahuan Moral
Nilai Murni : Persahabatan
Objektif : Murid boleh membaca dan memahami pelbagai
Bahan bacaan.
Kemahiran :
1.23 Menyoal untuk menentukan isis penting
2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan
Sastera dan bukan sastera.
2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :8:15 – 9:15 MATHEMATICS Year 5
TOPIC : WHOLE NUMBERS – Mixed operations
Learning objectives : Mix operation involving multiplication
and division.
Learning Outcomes : Multiply and divide
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
the product and the quotient of the numbers.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a.understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 24
Reflection : Pupil can solve 15 questions given correctly .

KHAMIS 14 FEBUARI 2008 MINGGU KE 7
CUTI PERISTIWA
SEMPENA SUKANEKA 2008


AHAD 17 FEBUARI 2008 MINGGU KE 9
7:45 – 8:15 PERHIMPUNAN
8:15 – 9:15 Mathematic Year 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 2.1 Improper Fractions
Learning Outcomes : Pupils will be able to convert improper fraction to proper fraction.
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
the improper fractions.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a. understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 26
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .

11:15-12:15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
Menguji kefungsian projek dan membuat
pembaikan.
ARAS : Mengenal pasti idea berdasarkan objek
Melakarkan objek berdasarkan bentuk
Membina objek berdasarkan lakaran.

Aktiviti Pembelajaran :
1. Sesi pembentangan projek
Menyatakan fungsi projek.
Releksi :
BBM :
ISNIN 18 FEBUARI 2008
08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 2.1 Improper Fractions
Learning Outcomes : Pupils will be able to name and write improper fractions.
Learning Activities :
1. Name and write improper fractions with
Denominators up to 10
2. Improper Fractions are read like proper fractions.
10 is read ‘ten fourth or ten over forth
4
3. Compare the value of the two improper fractions
5 or 10
4 4

4. Exercise Page 33 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .

09:45-10:45 BAHASA MELAYU TAHUN 6
Tema: SUKAN
Tajuk: SAINS SUKAN
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Semangat Juang yang tinggi
Objektif : Murid boleh membaca dan memahami pelbagai
Bahan bacaan.
Kemahiran :
1.25 Menyoal untuk mendapatkan maklumat
1.43 Menyampaikan syarahan yang bernas dengan
Petah menggunakan bahasa ,intonasi, gaya dan nada suara yang baik.
2.26 Memberi pendapat mengenai suatu pernyataan yang dibaca
3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa
Atau ungkapan yang sesuai.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :
11.15 – 12.15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
ii. menterjemah idea kepada bentuk 3D
ARAS : 1
Memilih lakaran akhir projek eksperimental.
Merancang projek eksperimental
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :

SELASA 19 FEBUARI 2008 MINGGU KE 7
7:45-09:15 BAHASA MELAYU
Tema: SUKAN
Tajuk: SAINS SUKAN
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Semangat Juang yang tinggi
Objektif : Murid boleh membaca dan memahami pelbagai
Bahan bacaan.
Kemahiran :
1.25 Menyoal untuk mendapatkan maklumat
1.43 Menyampaikan syarahan yang bernas dengan
Petah menggunakan bahasa ,intonasi, gaya dan nada suara yang baik.
2.26 Memberi pendapat mengenai suatu pernyataan yang dibaca
3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa
Atau ungkapan yang sesuai.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 2.1 Improper Fractions
Learning Outcomes : Pupils will be able to name and write improper fractions.
Learning Activities :
1. Name and write improper fractions with
Denominators up to 10
2. Improper Fractions are read like proper fractions.
10 is read ‘ten fourth or ten over forth
4
3. Compare the value of the two improper fractions
5 or 10
4 4

4. Exercise Page 33 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .


RABU 20 FEBUARI 2008
09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: SUKAN
Tajuk: SAINS SUKAN
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Semangat Juang yang tinggi
Objektif : Murid boleh membaca dan memahami pelbagai
Bahan bacaan.
Kemahiran :
1.43 Menyampaikan syarahan yang bernas dengan
Petah menggunakan bahasa ,intonasi, gaya dan nada suara yang baik.
2.26 Memberi pendapat mengenai suatu pernyataan yang dibaca
3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa
Atau ungkapan yang sesuai.
3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :11:15 – 12:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 2.1 Improper Fractions
Learning Outcomes : Pupils will be able to name and write improper fractions.
Learning Activities :
1. Name and write improper fractions with
Denominators up to 10
2. Improper Fractions are read like proper fractions.
10 is read ‘ten fourth or ten over forth
4
3. Compare the value of the two improper fractions
5 or 10
4 4

4. Exercise Page 33 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .
Nota : Menghantar Atlit ke Sukan PKG Telok Kechai

KHAMIS 21 FEBUARI 2008
07:45-08:45 PENDIDIKAN JASMANI/KESIHATAN
PENDIDIKAN KESIHATAN
Tajuk : Gaya Hidup Sihat
Topik : Pemakanan
Label Kandungan ,pengawet dan pewarna
Tarikh sah digunakan
Tanda halal
PENDIDIKAN JASMANI:
Kemahiran : Olahraga /Balapan
Lari Berpagar
Aktiviti :
1. Larian
2. Langkah Pagar
Undang-undang dan Peraturan
3. Permainan kecil.
Refleksi : Murid gembira dengan aktiviti yang
dilakukan

09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: Pendidikan
Tajuk: Cintailah Bahasa Kita
Penyerapan: Pengetahuan Sains
Nilai Murni : Bertanggungjawab dan Berusaha
Objektif : Murid boleh membina ayat lengkap
Berdasarkan perkataan yang diberikan.
Kemahiran :
1.23 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.37 – Membaca untuk mendapatkan maklumat.
3.16– Menulis ayat lengkap berdasarkan idea.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian B
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :

12:15-01:15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
d. Penghasilan Projek
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
II. mengenal idea berdasarkan gambar
Atau objek.
ARAS : Mengenal pasti idea berdasarkan objek
Melakarkan objek berdasarkan bentuk
Membina objek berdasarkan lakaran.

Aktiviti Pembelajaran :
Mencantum bentuk asas bagi menghasilkan objek asas
Seperti bulatan ,cermin mata dan segiempat.
Releksi :
BBM :

AHAD 24 FEBUARI 2008 MINGGU KE 9

7:45 – 8:15 PERHIMPUNAN

8:15 – 9:15 Mathematic Year 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 3. Addition of Fraction
Learning Outcomes : Pupils will be able to add mixed numbers with the same denominators.
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
the improper fractions.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a. understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 39
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .


11:15-12:15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6
BIDANG PEMBELAJARAN:
ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
KEMAHIRAN : 1.2 Elektrik dan Elektronik
ARAS : ARAS1
Membaca dan menterjemah litar projek
Memilih alatan, bahan dan komponen
Mengukur ,memotong dan menjalur wayar

Aktiviti Pembelajaran :
1. Sesi pembentangan projek
Projek Penguji keterusan Litar
Menyatakan fungsi projek.
Releksi :
BBM :


ISNIN 25 FEBUARI 2008
08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 3. Addition of Fraction
Learning Outcomes : Pupils will be able to add mixed numbers with the same denominators.
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
the improper fractions.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a. understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 39
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .


09:45-10:45 BAHASA MELAYU TAHUN 6
Tema: SUKAN
Tajuk: SAINS SUKAN
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Semangat Juang yang tinggi
Objektif : Murid boleh membaca dan memahami pelbagai
Bahan bacaan.
Kemahiran :
1.25 Menyoal untuk mendapatkan maklumat
1.43 Menyampaikan syarahan yang bernas dengan
Petah menggunakan bahasa ,intonasi, gaya dan nada suara yang baik.
2.26 Memberi pendapat mengenai suatu pernyataan yang dibaca
3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa
Atau ungkapan yang sesuai.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :
11.15 – 12.15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
ii. menterjemah idea kepada bentuk 3D
ARAS : 1
Memilih lakaran akhir projek eksperimental.
Merancang projek eksperimental
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :
SELASA 26 FEBUARI 2008
7:45-09:15 BAHASA MELAYU
Tema: SUKAN
Tajuk: SAINS SUKAN
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Semangat Juang yang tinggi
Objektif : Murid boleh membaca dan memahami pelbagai
Bahan bacaan.
Kemahiran :
1.25 Menyoal untuk mendapatkan maklumat
3.23 menyambung 2 ayat dengan kata hubung
yang sesuai
3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa
Atau ungkapan yang sesuai.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :

08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 3. Addition of Fraction
Learning Outcomes : Pupils will be able to add mixed numbers with the same denominators.
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
the improper fractions.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a. understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 39
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .


ISNIN 03 MAC 2008
08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 2.1 Improper Fractions
Learning Outcomes : Pupils will be able to name and write improper fractions.
Learning Activities :
1. Name and write improper fractions with
Denominators up to 10
2. Improper Fractions are read like proper fractions.
10 is read ‘ten fourth or ten over forth
4
3. Compare the value of the two improper fractions
5 or 10
4 4

4. Exercise Page 33 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .

09:45-10:45 BAHASA MELAYU TAHUN 6
Tema: SUKAN
Tajuk: SAINS SUKAN
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Semangat Juang yang tinggi
Objektif : Murid boleh membaca dan memahami pelbagai
Bahan bacaan.
Kemahiran :
1.25 Menyoal untuk mendapatkan maklumat
1.43 Menyampaikan syarahan yang bernas dengan
Petah menggunakan bahasa ,intonasi, gaya dan nada suara yang baik.
2.26 Memberi pendapat mengenai suatu pernyataan yang dibaca
3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa
Atau ungkapan yang sesuai.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :
11.15 – 12.15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
ii. menterjemah idea kepada bentuk 3D
ARAS : 1
Memilih lakaran akhir projek eksperimental.
Merancang projek eksperimental
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :
SELASA 04 MAC 2008
7:45-09:15 BAHASA MELAYU
Tema: SUKAN
Tajuk: SAINS SUKAN
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Semangat Juang yang tinggi
Objektif : Murid boleh membaca dan memahami pelbagai
Bahan bacaan.
Kemahiran :
1.25 Menyoal untuk mendapatkan maklumat
1.43 Menyampaikan syarahan yang bernas dengan
Petah menggunakan bahasa ,intonasi, gaya dan nada suara yang baik.
2.26 Memberi pendapat mengenai suatu pernyataan yang dibaca
3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa
Atau ungkapan yang sesuai.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 2.1 Improper Fractions
Learning Outcomes : Pupils will be able to name and write improper fractions.
Learning Activities :
1. Name and write improper fractions with
Denominators up to 10
2. Improper Fractions are read like proper fractions.
10 is read ‘ten fourth or ten over forth
4
3. Compare the value of the two improper fractions
5 or 10
4 4

4. Exercise Page 33 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .

RABU 05 MAC 2008
09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: SUKAN
Tajuk: SAINS SUKAN
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Semangat Juang yang tinggi
Objektif : Murid boleh membaca dan memahami pelbagai
Bahan bacaan.
Kemahiran :
1.43 Menyampaikan syarahan yang bernas dengan
Petah menggunakan bahasa ,intonasi, gaya dan nada suara yang baik.
2.26 Memberi pendapat mengenai suatu pernyataan yang dibaca
3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa
Atau ungkapan yang sesuai.
3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :11:15 – 12:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 2.1 Improper Fractions
Learning Outcomes : Pupils will be able to name and write improper fractions.
Learning Activities :
1. Name and write improper fractions with
Denominators up to 10
2. Improper Fractions are read like proper fractions.
10 is read ‘ten fourth or ten over forth
4
3. Compare the value of the two improper fractions
5 or 10
4 4

4. Exercise Page 33 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .
Nota : Menghantar Atlit ke Sukan PKG Telok Kechai


KHAMIS 06 MAC 2008
07:45-08:45 PENDIDIKAN JASMANI/KESIHATAN
PENDIDIKAN KESIHATAN
Tajuk : Gaya Hidup Sihat
Topik : Pemakanan
Label Kandungan ,pengawet dan pewarna
Tarikh sah digunakan
Tanda halal
PENDIDIKAN JASMANI:
Kemahiran : Olahraga /Balapan
Lari Berpagar
Aktiviti :
1. Larian
2. Langkah Pagar
Undang-undang dan Peraturan
3. Permainan kecil.
Refleksi : Murid gembira dengan aktiviti yang
dilakukan

09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: Pendidikan
Tajuk: Cintailah Bahasa Kita
Penyerapan: Pengetahuan Sains
Nilai Murni : Bertanggungjawab dan Berusaha
Objektif : Murid boleh membina ayat lengkap
Berdasarkan perkataan yang diberikan.
Kemahiran :
1.23 – Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2.37 – Membaca untuk mendapatkan maklumat.
3.16– Menulis ayat lengkap berdasarkan idea.
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian B
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
3. Maklumat.
Refleksi :
ICT :

12:15-01:15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
d. Penghasilan Projek
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
II. mengenal idea berdasarkan gambar
Atau objek.
ARAS : Mengenal pasti idea berdasarkan objek
Melakarkan objek berdasarkan bentuk
Membina objek berdasarkan lakaran.

Aktiviti Pembelajaran :
Mencantum bentuk asas bagi menghasilkan objek asas
Seperti bulatan ,cermin mata dan segiempat.
Releksi :
BBM :

AHAD 16 MAC 2008

7:45 – 8:15 PERHIMPUNAN

8:15 – 9:15 Mathematic Year 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 3. Addition of Fraction
Learning Outcomes : Pupils will be able to add mixed numbers with the same denominators.
Learning Activities :
1. Pupils use the same technique to obtain
the improper fractions.
2. Teachers guides pupils to solve problems
following four steps.
a. understanding the problem
b. devising a plan
c. Implementing the plan
d. Looking back
3. Exercise on the texts book page 39
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .


11:15-12:15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6
BIDANG PEMBELAJARAN: ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
KEMAHIRAN : 1.2 Elektrik dan Elektronik
ARAS : ARAS1
Membaca dan menterjemah litar projek
Memilih alatan, bahan dan komponen
Mengukur ,memotong dan menjalur wayar

Aktiviti Pembelajaran :
1. Sesi pembentangan projek
Projek Penguji keterusan Litar
Menyatakan fungsi projek.
Releksi :
BBM :


ISNIN 17 MAC 2008
08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 3.1 Add mixed numbers with the same denominators.
Learning Outcomes : Pupils will be able to solve the operation
i. Add mixed number with the same denominators
ii. Add mixed numbers with the different denominators.
Learning Activities :
1. Solve the mathematic problems
3 1 + 2 3 =
5 5

2. 3 1 + 4 3 =
2 7


3. Exercise Page 39 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .


09:45-10:45 BAHASA MELAYU TAHUN 6


UJIAN PENTAKSIRAN UPSR 2008
KALI PERTAMA


11.15 – 12.15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
ii. menterjemah idea kepada bentuk 3D
ARAS : 1
Memilih lakaran akhir projek eksperimental.
Merancang projek eksperimental
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :SELASA 18 MAC 2008
7:45-09:15 BAHASA MELAYU TAHUN 6

UJIAN PENTAKSIRAN UPSR 2008
KALI PERTAMA
08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 3.1 Add mixed numbers with the same denominators.
Learning Outcomes : Pupils will be able to solve the operation
i. Add mixed number with the same denominators
ii. Add mixed numbers with the different denominators.
Learning Activities :
1. Solve the mathematic problems
3 1 + 2 3 =
5 5

2. 3 1 + 4 3 =
2 7
3. Pupils learn about equivalent fraction / simplest form
How to convert proper fraction to improper fraction

4. Exercise Page 39 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .

RABU 05 MAC 2008
09:45-10:45 BAHASA MELAYU TAHUN 6


UJIAN PENTAKSIRAN UPSR 2008
KALI PERTAMA


11:15 – 12:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives : 3.1 Add mixed numbers with the same denominators.
Learning Outcomes : Pupils will be able to solve the operation
i. Add mixed number with the same denominators
ii. Add mixed numbers with the different denominators.
Learning Activities :
1. Solve the mathematic problems
3 1 + 2 3 =
5 5

2. 3 1 + 4 3 =
2 7
3. Pupils learn about equivalent fraction / simplest form
How to convert proper fraction to improper fraction

4. Exercise Page 41 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .
AHAD 23 MAC 2008

7:45 – 8:15 PERHIMPUNAN

8:15 – 9:15 MATEMATIK YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : FRACTIONS
Learning objectives :
3.1 Subtract mixed numbers with the same denominators.
Learning Outcomes :
Pupils will be able to solve the operation
i. Subtract mixed number with the same denominators
ii.Subtract mixed numbers with the different denominators.
Learning Activities :
1. Solve the mathematic problems
3 1 + 2 3 =
5 5

2. 3 1 + 4 3 =
2 7
3. Pupils learn about equivalent fraction / simplest form
How to convert proper fraction to improper fraction

4. Exercise Page 42 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .11:15-12:15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6
BIDANG PEMBELAJARAN:
ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
KEMAHIRAN : 1.2 Elektrik dan Elektronik
ARAS : ARAS1
Membaca dan menterjemah litar projek
Memilih alatan, bahan dan komponen
Mengukur ,memotong dan menjalur wayar

Aktiviti Pembelajaran :
1. Sesi pembentangan projek
Projek Penguji keterusan Litar
Menyatakan fungsi projek.
Releksi :
BBM :

ISNIN 24 MAC 2008
08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : SUBTRACTION OF FRACTIONS
Learning objectives : 4.1 Subtract mixed numbers with the same denominators
Learning Outcomes : Pupils will be able to solve the question subtract mixed numbers the same number denominators
Learning Activities :

1. 3 3 - 3 = 2 3
5 5
2. Pupil understand how to convert the fraction with the same denominators.
3. Exercise Page 48 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .09:45-10:45 BAHASA MELAYU TAHUN 6
Tema: KENEGARAAN
Tajuk: BARANG BUATAN MALAYSIA
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Yakin Diri Sendiri
Objektif : Murid boleh
1. Menjawab dengan membuat rumusan situasi
2. Mendengar berita dengan teliti dan
menyatakan isi.
Bahan bacaan.
Kemahiran : 1.28 , 2.29 dan 3.27
Aktiviti :
1. Menjawab dengan memberi rumusan dan keputusan
2. Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat.
3. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan
Refleksi :
ICT :11.15 – 12.15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
ii. menterjemah idea kepada bentuk 3D
ARAS : 1
Memilih lakaran akhir projek eksperimental.
Merancang projek eksperimental
Aktiviti Pembelajaran :
1. Memilih alatan dan bahan yang sesuai
2. Menggunakan bahan kitar semula
3. Perbincangan Kumpulan
4. Kemaskini alatan dan bahan.
Releksi :
BBM :


SELASA 25 MAC 2008
7:45-09:15 BAHASA MELAYU
Tema: KENEGARAAN
Tajuk: BARANG BUATAN MALAYSIA
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Yakin Diri Sendiri
Objektif : Murid boleh
1. Menjawab dengan membuat rumusan situasi
2. Mendengar berita dengan teliti dan
menyatakan isi.
Bahan bacaan.
Kemahiran : 1.28 , 2.29 dan 3.27
Aktiviti :
1. Menjawab dengan memberi rumusan dan keputusan
2. Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat.
3. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan
Refleksi :
ICT :

08:45-09:15 MATHEMATICS YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : MULTIPLICATION OF FRACTIONS
Learning objectives :
Multiply whole numbers with proper fractions
Learning Outcomes : Pupils will be able to solve the question multiplication fraction with the whole numbers.
Learning Activities :

1. 3 X 250 = ………….
5

2. Pupil understand how to solve the problems
Example : There are 6 pieces of 1 apples on the plate
2

How many whole apples are there altogether?

3. Exercise Page 48 text books.

Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .

RABU 26 MAC 2008
09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: Pendidikan
Tajuk: Barang Buatan Malaysia
Penyerapan: Kajian Tempatan
Nilai Murni : Semangat Juang yang tinggi
Objektif : Murid boleh membaca dan memahami pelbagai
Bahan bacaan.
Kemahiran : 1.43, 2.26, 3.16,3.40
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian C Menyampaikan syarahan yang bernas dengan suara yang baik.
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
Petah menggunakan bahasa ,intonasi, gaya dan nada
Memberi pendapat mengenai suatu pernyataan yang dibaca
3. Maklumat.
Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa
Atau ungkapan yang sesuai.Menulis karangan dalam bentuk prosa
Refleksi :
ICT :11:15 – 12:15 MATHEMATICS YEAR 5
Learning objectives :
4.1 Subtract mixed numbers with the same denominators
Learning Outcomes : Pupils will be able to solve the question subtract mixed numbers the same number denominators
Learning Activities :

1. 4 3 - 3 = 1 3
5 5
2. Pupil understand how to convert the fraction with the
same denominators.
3. Exercise Page 48 text books.

Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .

KHAMIS 06 MAC 2008
07:45-08:45 PENDIDIKAN JASMANI/KESIHATAN
PENDIDIKAN KESIHATAN
Tajuk : Gaya Hidup Sihat
Topik : Pemakanan
Label Kandungan ,pengawet dan pewarna
Tarikh sah digunakan
Tanda halal
PENDIDIKAN JASMANI:
Kemahiran : Olahraga /Balapan
Lari Berpagar
Aktiviti :
1. Larian
2. Langkah Pagar
Undang-undang dan Peraturan
3. Permainan kecil.
Refleksi : Murid gembira dengan aktiviti yang
dilakukan

09:15-10:45 BAHASA MELAYU
Tema: Pendidikan
Tajuk: Cintailah Bahasa Kita
Penyerapan: Pengetahuan Sains
Nilai Murni : Bertanggungjawab dan Berusaha
Objektif : Murid boleh membina ayat lengkap
Berdasarkan perkataan yang diberikan.
Kemahiran : 1.23,2.37, 3.16
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai Penulisan Bahagian B Menyatakan pendapat yang bernas dalam
Perbincangan
2. Bersoaljawab mengenai idea yang diberikan
Membaca untuk mendapatkan maklumat.
3. Maklumat.
Menulis ayat lengkap berdasarkan idea.

Refleksi :
ICT :

12:15-01:15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4
BIDANG PEMBELAJARAN:
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
d. Penghasilan Projek
KEMAHIRAN : 1.2 Kreativiti dan reka Cipta
II. mengenal idea berdasarkan gambar
Atau objek.
ARAS : Mengenal pasti idea berdasarkan objek
Melakarkan objek berdasarkan bentuk
Membina objek berdasarkan lakaran.

Aktiviti Pembelajaran :
Mencantum bentuk asas bagi menghasilkan objek asas
Seperti bulatan ,cermin mata dan segiempat.
Releksi :
BBM :
AHAD 20 MAC 2008

7:45 – 8:15 PERHIMPUNAN

8:15 – 9:15 MATEMATIK YEAR 5
TOPIC : UNIT 2 : Multiply any proper FRACTIONS with a whole number up to 1000
Learning objectives :
A. Multiply whole numbers with proper fractions.
Learning Outcomes :
Pupils will be able to solve the operation
1. Multiply whole numbers with proper fracions
Learning Activities :
1. Solve the mathematic problems
1 x 250 =
5

2. 1 x 280 =
2
3. Pupils learn about equivalent fraction / simplest form
How to convert proper fraction to improper fraction

4. Exercise Page 46 text books.
Reflection : Pupil can solve 12 questions given correctly .11:15-12:15 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6
BIDANG PEMBELAJARAN:
ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
KEMAHIRAN : 1.2 Elektrik dan Elektronik
ARAS : ARAS1
Membaca dan menterjemah litar projek
Memilih alatan, bahan dan komponen
Mengukur ,memotong dan menjalur wayar

Aktiviti Pembelajaran :
1. Sesi pembentangan projek
Projek Penguji keterusan Litar
Menyatakan fungsi projek.
Releksi :
BBM :

No comments: